اندازه واقعی از Apple HomePod Mini

  • عرض:97.9mm (3.85اینچ)
  • ارتفاع:84.3mm (3.32اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple HomePod Mini .