اندازه واقعی از Apple Watch (38mm)

38mm case. Coming early 2015. Heart rate sensor, GPS and Accelerometer

  • ارتفاع:38mm (1.5اینچ)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Watch (38mm) .