اندازه واقعی از Apple Watch Series 4 (40mm)

  • ارتفاع:40.0mm (1.57اینچ)
  • عرض:34.0mm (1.34اینچ)
  • عمق:10.7mm (0.42اینچ)
  • وزن:30.1g (1.06اونس)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Watch Series 4 (40mm) .