اندازه واقعی از Apple Watch SE (40mm)

  • ارتفاع:40.0mm (1.57اینچ)
  • عرض:34.0mm (1.34اینچ)
  • عمق:10.7mm (0.42اینچ)
  • وزن:30.5g (1.08اونس)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Watch SE (40mm) .