اندازه واقعی از Apple Watch Ultra

  • ارتفاع:49.0mm (1.93اینچ)
  • عرض:44.0mm (1.73اینچ)
  • وزن:61.3g (2.16اونس)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Watch Ultra .