اندازه واقعی از fitbit one

  • عمق:0.38اینچ (9.65mm)
  • ارتفاع:1.89اینچ (48.01mm)
  • عرض:0.76اینچ (19.3mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  fitbit one .