اندازه واقعی از fitbit zip

  • عمق:0.38اینچ (9.65mm)
  • ارتفاع:1.4اینچ (35.56mm)
  • عرض:1.1اینچ (27.94mm)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  fitbit zip .