اندازه واقعی از اسکناس از پوند استرلینگ

£5 Banknote (GBP), the new fiver

  • ارتفاع:125mm (4.92اینچ)
  • عرض:65mm (2.56اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  اسکناس از پوند استرلینگ .