اندازه واقعی از Google Clips

  • ارتفاع:49.0mm (1.93اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Google Clips .