اندازه واقعی از Google Home Mini

  • وزن:173.0g (6.1اونس)
  • عرض:98.0mm (3.86اینچ)
  • ارتفاع:42.0mm (1.65اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Google Home Mini .