اندازه واقعی از آجر LEGO 2x4

  • ارتفاع:11.4mm (0.45اینچ)
  • عرض:31.8mm (1.25اینچ)
  • عمق:15.8mm (0.62اینچ)
  • وزن:2.5g (0.09اونس)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  آجر LEGO 2x4 .