اندازه واقعی از 2x8 الوار

  • ارتفاع:1.5اینچ (38.1mm)
  • عرض:7.25اینچ (184.15mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  2x8 الوار .