اندازه واقعی از 4x4 الوار

  • ارتفاع:3.5اینچ (88.9mm)
  • عرض:3.5اینچ (88.9mm)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  4x4 الوار .