اندازه واقعی از Magic Mouse 2

  • عمق:21.6mm (0.85اینچ)
  • ارتفاع:113.5mm (4.47اینچ)
  • عرض:57.1mm (2.25اینچ)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Magic Mouse 2 .