اندازه واقعی از Micro SIM (3FF)

  • عرض:15.0mm (0.59اینچ)
  • ارتفاع:12.0mm (0.47اینچ)
  • عمق:0.76mm (0.03اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Micro SIM (3FF) .