اندازه واقعی از یادداشت های 3M پس از آن 3x3

  • ارتفاع:3.0اینچ (76.2mm)
  • عرض:3.0اینچ (76.2mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  یادداشت های 3M پس از آن 3x3 .