اندازه واقعی از Rack Unit

1U = 1.75inch = 4.44cm
2U 4U 5U

  • ارتفاع:1.75اینچ (44.45mm)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Rack Unit .