اندازه واقعی از عکس پاسپورت انگلستان

  • عرض:35.0mm (1.38اینچ)
  • ارتفاع:45.0mm (1.77اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  عکس پاسپورت انگلستان .