اندازه واقعی از عکس پاسپورت آمریکا

  • عرض:2.0اینچ (50.8mm)
  • ارتفاع:2.0اینچ (50.8mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  عکس پاسپورت آمریکا .