تبدیل اعداد به انگلیسی

اعداد به انگلیسی

خارج از محدوده
  • عملکرد تلفظ را پشتیبانی کنید
  • می توانید عددی را که حاوی کاما است ، جای گذاری کنید.
  • از رقم اعشار و مقدار منفی پشتیبانی کنید.
  • این امر در مورد پر کردن چک های انگلیسی نیز صدق می کند.
  • برای تنظیم اعداد ، کلید بالا یا پایین را فشار دهید.
  • روی نماد کپی کلیک کنید تا در کلیپ بورد کپی شود. برای تلفظ روی نماد صدا کلیک کنید.
  • مبدل در کتابخانه JS از NPM/numbered ساخته شده است.
{{ v[0] }} {{ v[1] }}