پیشخوان

0000 0
  • می توان برای شمارش افراد ، نمره دادن یا شمارش کلیک های ماوس استفاده کرد.
  • در ابتدا 4 رقم را نشان می دهد. وقتی تعداد پیشخوان از 9999 فراتر رود ، به 5 رقم می رسد. این تعداد می تواند بین -99999 و 999999 باشد.
  • فقط برای شمارش کلیک کنید برای اضافه کردن دکمه ، روی دکمه Click کلیک کنید و دکمه to را کلیک کنید تا منهای یکی را کلیک کنید. دکمه های صفحه کلید نیز موجود است. برای اضافه کردن یک کلید 5 to به منهای یک ، کلید / 4 را فشار دهید.
  • عنوان و شماره قابل ویرایش است.
  • پس از کلیک بر روی دکمه ها ، صفحه روشن می شود.
  • این شماره در مرورگر شما ذخیره می شود. در هر زمان می توانید صفحه را تازه کنید.
  • این یک برنامه وب آنلاین است. بدون نصب مورد نیاز است.
  • هیچ ضمانتی از هر نوع ، بیان یا ضمنی نیست. لطفا قوانین محلی را رعایت کنید و کاربر مسئول هرگونه تخلف است.