📑 برچسب‌های نشانه‌گذاری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبرچسب‌های علامت‌گذاری
Twitterزبانه‌های بوک‌مارک
Unicodeبرچسب‌های نشانه‌گذاری
مترادفزبانه،‏ علامت،‏ علامت‌گذار،‏ نشانه، و نشانه، علامت، نشان‌گذار، زبانه‌ها
دستهObjects | کاغذ کتاب

تصاویر

برچسب‌های نشانه‌گذاری اموجی
emoji unicode معنی
📑 1F4D1 برچسب‌های نشانه‌گذاری