📕 کتاب بسته

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب بسته
Twitterکتاب بسته
Unicodeکتاب بسته
مترادفبسته،‏ کتاب، و کتاب، بسته
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

کتاب بسته اموجی
emoji unicode معنی
📕 1F4D5 کتاب بسته