💽 مینی دیسک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمینی دیسک
Twitterلوح فشرده کوچک
Unicodeمینی دیسک
مترادفدیسک،‏ رایانه،‏ رایانه، لوح، سرگرمی، لوح کوچک، نوری، و نوری
دستهObjects | کامپیوتر

تصاویر

مینی دیسک اموجی
emoji unicode معنی
💽 1F4BD مینی دیسک