📗 کتاب سبز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب سبز
Twitterکتاب سبز
Unicodeکتاب سبز
مترادفسبز،‏ کتاب، و کتاب، سبز
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

کتاب سبز اموجی
emoji unicode معنی
📗 1F4D7 کتاب سبز