🏡 خانهٔ حیاط‌دار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleخانه با باغ
Twitterخانه با باغچه
Unicodeخانهٔ حیاط‌دار
مترادفباغ،‏ حیاط،‏ خانه،‏ ساختمان،‏ ساختمان، باغ، خانه، خانه، و منزل
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

خانهٔ حیاط‌دار اموجی
emoji unicode معنی
🏡 1F3E1 خانهٔ حیاط‌دار