😵 گیج

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گیج
Twitterصورتک گیج
Unicodeگیج
مترادفصورت و گیج، صورت
دستهSmileys & People | حالش خوب نیست

تصاویر

گیج اموجی
emoji unicode معنی
😵 1F635 گیج