📒 دفتر سیمی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleزونکن
Twitterسنگ قبر
Unicodeدفتر سیمی
مترادفدفتر و سنگ قبر، دفتر یادداشت
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

دفتر سیمی اموجی
emoji unicode معنی
📒 1F4D2 دفتر سیمی