📔 دفتر با جلد سخت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدفترچه با جلد تزئینی
Twitterدفترچه با جلد تزئینی
Unicodeدفتر با جلد سخت
مترادفجلد،‏ دفتر،‏ دفتر با جلد تزئینی،‏ صحافی،‏ کتاب،‏ کتاب صحافی‌شده، و کتاب، جلد، تزئین‌شده، دفتر یادداشت
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

دفتر با جلد سخت اموجی
emoji unicode معنی
📔 1F4D4 دفتر با جلد سخت