📓 دفتر یادداشت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدفترچه
Twitterدفتر یادداشت
Unicodeدفتر یادداشت
مترادفدفتر،‏ دفترچه، و کتابچه
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

دفتر یادداشت اموجی
emoji unicode معنی
📓 1F4D3 دفتر یادداشت