📖 کتاب باز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب باز
Twitterکتاب باز
Unicodeکتاب باز
مترادفباز،‏ کتاب، و کتاب، باز
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

کتاب باز اموجی
emoji unicode معنی
📖 1F4D6 کتاب باز