📂 پوشهٔ باز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleباز کردن پوشه فایل
Twitterباز کردن پوشه فایل
Unicodeپوشهٔ باز
مترادفباز،‏ فایل،‏ فایل،پوشه،باز، و پوشه
دستهObjects | دفتر

تصاویر

پوشهٔ باز اموجی
emoji unicode معنی
📂 1F4C2 پوشهٔ باز