📙 کتاب نارنجی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب نارنجی
Twitterکتاب نارنجی
Unicodeکتاب نارنجی
مترادفنارنجی،‏ کتاب، و کتاب، نارنجی
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

کتاب نارنجی اموجی
emoji unicode معنی
📙 1F4D9 کتاب نارنجی