📃 صفحهٔ تاشده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصفحه با تاخوردگی
Twitterصفحه دارای قوس
Unicodeصفحهٔ تاشده
مترادفتا،‏ جمع‌شده،‏ سند،‏ صفحه، و قوس، سند، صفحه
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبایمیل emoji

تصاویر

صفحهٔ تاشده اموجی
emoji unicode معنی
📃 1F4C3 صفحهٔ تاشده