اعتبار سنج javascript

جاوا اسکریپت اعتبار سنج یک ابزار تجزیه و تحلیل استاتیک کد در توسعه نرم افزار برای چک کردن اگر کد منبع جاوا اسکریپت حاوی خطای نحوی استفاده می شود. این در درجه اول به عنوان یک ابزار آنلاین فراهم شده است.