مرورگر من چیست؟(user agent)

مطلع اطلاعات عمومی در مرورگر خود، شامل سیستم عامل، نام مرورگر، مدل مرورگر و رشته عامل کاربر.

مرورگر شما:
مرورگر
نسخه
سیستم عامل
رشته عامل کاربرCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

و یا شما می توانید سعی کنید ...: