چگونه برای تعیین اگر کامپیوتر 32bit یا 64bit است؟

عامل نوع سیستم:

کپی Unknown bit

گاهی اوقات شما می خواهید برای دانلود نرم افزار، خواسته خواهد شد که کامپیوتر شما نسخه 32 بیتی و یا نسخه 64 بیتی است. نصب نسخه غلط از نرم افزار ممکن است باعث شود سیستم خود را به ناپایدار می شود. وب سایت رسمی مایکروسافت یک گام سری به دریافت این اطلاعات فراهم می کند. در واقع، چنین مراحل پیچیده نیاز ندارد. این صفحه یک ابزار بسیار ساده آنلاین، بدون نصب، هیچ اقدامی است، ما به طور مستقیم به کامپیوتر شما 32 بیتی یا 64 بیتی نسخه است.

آیتم های مرتبط