اندازه واقعی از Apple Watch Series 9 (41mm)

  • ارتفاع:41.0mm (1.61اینچ)
  • عرض:34.86mm (1.37اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Watch Series 9 (41mm) .