اندازه واقعی از Apple Watch Series 9 (45mm)

  • ارتفاع:45.0mm (1.77اینچ)
  • عرض:38.09mm (1.5اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Watch Series 9 (45mm) .