اندازه واقعی از Samsung Galaxy Fold (phone mode)

  • ارتفاع:157.918mm (6.22اینچ)
  • عرض:60.447mm (2.38اینچ)
  • صفحه نمایش اندازه:4.6اینچ (116.84mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Samsung Galaxy Fold (phone mode) .