اندازه واقعی از Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

  • ارتفاع:157.918mm (6.22اینچ)
  • عرض:116.2544
  • صفحه نمایش اندازه:7.3اینچ (185.42mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Samsung Galaxy Fold (tablet mode) .