اندازه واقعی از Galaxy SmartTag

  • عرض:39.1mm (1.54اینچ)
  • ارتفاع:39.1mm (1.54اینچ)
  • عمق:10.4mm (0.41اینچ)
  • وزن:13g (0.46اونس)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Galaxy SmartTag .