اندازه واقعی از Galaxy Smarttag2

  • عرض:28.8mm (1.13اینچ)
  • ارتفاع:52.44mm (2.06اینچ)
  • عمق:8.0mm (0.31اینچ)
  • وزن:13.75g (0.49اونس)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Galaxy Smarttag2 .