اندازه واقعی از حاکم اینچ

  • عرض:12.0اینچ (304.8mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  حاکم اینچ .