اندازه واقعی از حاکم اینچ

  • عرض:12.0اینچ (304.8mm)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  حاکم اینچ .