اندازه واقعی از Nano SIM (4FF)

  • عرض:12.3mm (0.48اینچ)
  • ارتفاع:8.8mm (0.35اینچ)
  • عمق:0.67mm (0.03اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Nano SIM (4FF) .