⇩ ⇩ ⇩
#
متن مربع متن مربع دارای دو سبک است که شامل پس زمینه سیاه و پس زمینه سفید است.این نوع نامه ها فقط حروف بزرگ دارند. بنابراین ما حروف کوچک را به حروف بزرگ تبدیل خواهیم کرد.در حالت پس زمینه سیاه ، حروف A ، B ، O و P ممکن است از نظر رنگی متفاوت در دستگاه های تلفن همراه باشند ، زیرا این حروف به عنوان ایموجی در نظر گرفته می شدند. می توانید گزینه ای را برای جلوگیری از این انتخاب انتخاب کنید.