چه در آن است؟

این کاراکتر های ویژه در متن واقعی و در دسترس به کپی و چسباندن به هر نقطه، از جمله مانند مایکروسافت ورد، فیس بوک، توییتر، HTML و یا وبلاگ نویسی. آیکون کلیک کنید تا کپی به کلیپ بورد

به تازگی مورد استفاده

این به طور خودکار آیکون های اخیر و اغلب مورد استفاده خود را جمع آوری کند.

عشق برتر

قلب و نماد متن عشق.

نماد های خاص

کاراکتر دست

کاراکتر شطرنج

موسیقی توجه کاراکتر

کاراکتر هوا

کاراکتر خورشید، ماه، باران، ابر، شهاب سنگ، چتر، چشمه های آب گرم، آدم برفی، کریستال یخ.

ϟ

کاراکتر فرهنگ

چرخ دارما، ارتدوکس، نازی، Ankh، صلیب شکسته، چی رو، صلیب لورین، صلیب اورشلیم، فارسی، کاندا، صلح، Taijitu، ستاره داوود

کاراکتر دفتر

قیچی، هواپیما، تلفن، ساعت، ساعت شنی، پاکت، قلم، مداد، کپی رایت، علامت تجاری ثبت شده، علامت خدمات و علامت تجاری کاراکتر.

© ® §

کاراکتر فنی

خانه، مکینتاش کلید فرمان، سیب، کلید، انرژی هسته ای، ویروس ها و نماد های HD را وارد کنید.

ᴴᴰ

کاراکتر صورت فلکی

برج حمل، برج ثور، برج جوزا، سرطان، لئو، برج سنبله، برج میزان، برج عقرب، صورت فلکی قوس، برج جدی، دلو و حوت کاراکتر.

نماد تیک

ˇ

کاراکتر پوکر

قلب، قلمه، آلو مربع و نماد شکوفه

کاراکتر مردم

صورت، لبخند، مرد، نمادهای زنانه است.

ü ت

ستاره نماد

کاراکتر ستاره 1

کاراکتر ستاره 2

کریستال های یخ، ستاره، خورشید و گل کاراکتر

فلش کاراکتر

بالا، فلش پایین، چپ و راست، جهت باد، نماد قطب نما

کاراکتر گرافیک

میدان، مستطیل شکل و نماد الماس

ˍ

کاراکتر مثلث

کاراکتر خط

` ˊ

کاراکتر دایره

⦿

نماد های ریاضی

شمارش کاراکتر

اضافه کردن، تفریق، ضرب، تقسیم، کاراکتر نامحدود. نیمی، یک سوم، چهارم، 1/1000 و 1/10000 کاراکتر.

¼ ½ ¾ ° ÷ π ± ×

کاراکتر واحد

واحد طول، واحد دما، واحد سطح، سانتیگراد و فارنهایت کاراکتر

°

نویس و بالانویس

قدرت علائم ریاضی

¹ ² ³

کاراکتر تعداد

کاراکتر زبان

کاراکتر لاتین

نامه های بزرگ و کوچک انگلیسی. عدد و الفبایی، در درون دایره یا پرانتز.

ą č Ĥ ħ ĩ Ň Ř Ť Ŵ Ž á â æ à å ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ô ò ø õ ö ß þ ú û ù ü ý ÿ ʙ ғ ɢ ʜ ɪ ʟ ɴ ǫ ʀ s x ʏ 𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩 𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃 𝒜 𝐵 𝒞 𝒟 𝐸 𝐹 𝒢 𝐻 𝐼 𝒥 𝒦 𝐿 𝑀 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝑅 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵 𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏 𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙 𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳 𝔸 𝔹 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 𝕆 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 🅰 🅱 🅾 🅿 𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅 𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟 𝔄 𝔅 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷 𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟 𝘠 𝘡 𝘢 𝘣 𝘤 𝘥 𝘦 𝘧 𝘨 𝘩 𝘪 𝘫 𝘬 𝘭 𝘮 𝘯 𝘰 𝘱 𝘲 𝘳 𝘴 𝘵 𝘶 𝘷 𝘸 𝘹 𝘺 𝘻 𝘼 𝘽 𝘾 𝘿 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕 𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯

کاراکتر چینی

کاراکتر ژاپنی

هیراگانا، کاتاکانا

کاراکتر کره ای

کاراکتر یونانی

یونان نامه، نماد ریاضی PI

α β χ δ ε η γ ι κ λ μ ν ω ο φ π ψ ρ σ τ θ υ ξ ζ

نشانه ها

˙ ¿ ·

نماد پرانتز

︿

علامت ارز

یورو، دلار آمریکا، درصد US، GBP، ون کره جنوبی، چین ین رنمینبی و ژاپنی.

฿ ¢ ¤ ƒ £ ¥