کپی در بریدهدان

  • طول متن محدود به {1} کاراکتر است.
  • پشتیبانی از QR کد
  • صفحه ایجاد شده در 24 ساعت منقضی خواهد شد.
  • آدرس صفحه ایجاد شده دارای آدرس IP است.
  • لطفا قوانین محلی را رعایت کنید، برای هدف غیرقانونی استفاده نکنید.
درباره صفحات ایجاد شده:
  • هیچ ضمانتی از هر نوع، بیان یا ضمنی وجود ندارد.
  • ربات شاخصی نیست
  • قالب URL: /copy/v1/{text}/{ip}-{time}-{token}
  • اگر صفحه دارای محتوای مخفی است، URL کوتاه را ایجاد نکنید.