ما همه emoji مرتبط با دست را جمع آوری کرده ایم، شامل برخی از Emoji Emotion است.

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

𓂬𓂩𓂨𓂷𓂭𓂝𓂡𓂦𓃈

Emoji معنی کپی / چسباندن
✌️علامت پیروزیکپی
🫰دست با انگشت اشاره و شست متقاطعکپی
🤞انگشتان گره خوردهکپی
🖖Raised hand with part between middle and ring fingersکپی
🤘Sign of the hornsکپی
🤙دست به شکل تلفنکپی
💪بازوی پهلوانیکپی
👈اشاره به چپ با دستکپی
👉اشاره به راست با دستکپی
🫳کف دست به پایینکپی
🫴کف دست به بالاکپی
☝️انگشت اشاره سفید به سمت بالاکپی
👆اشاره به بالا با دستکپی
🖕Reversed hand with middle finger extendedکپی
👇اشاره به پایین با دستکپی
🖐️Raised hand with fingers splayedکپی
دست بالا آمدهکپی
👌علامت دست تأییدکپی
👍علامت شصت به بالاکپی
👎علامت شصت به پایینکپی
مشت بالا آمدهکپی
👊علامت دست مشت شدهکپی
🤛مشت به چپکپی
🤜مشت به راستکپی
🤚پشت دستکپی
👋علامت دست درحال خداحافظیکپی
🤟علامت دوستت دارمکپی
🤏دست در حال نیشگون گرفتنکپی
🤌انگشتان جمع‌شدهکپی
🫲دست به سمت چپکپی
🫱دست به سمت راستکپی
🫵اشاره به بینندهکپی
✍️Writing handکپی
👏علامت در حال دست زدنکپی
🫶شکل قلب با دستکپی
👐علامت دو دست بازکپی
🙌فردی با دو دست بالا در حال شادیکپی
🤲دست دعاکپی
🫷دست فشاردهنده به سمت چپکپی
🫸دست فشاردهنده به سمت راستکپی
🥊دست‌کش بوکسکپی
🧤دستکشکپی
🙏شخصی با دستان قلاب شدهکپی
🤝دست دادنکپی
💅لاک ناخنکپی
🦾بازوی مکانیکیکپی
🪬خمسهکپی
🤗Hugging faceکپی
🤔Thinking faceکپی
😱صورتک جیغ‌زنان از ترسکپی
🤫هیسکپی
🤭دست روی دهنکپی
🫢چهره با چشمان باز و دست روی دهانکپی
🫡چهره سلام‌کنانکپی
🫣چهره با نگاه دزدکیکپی
🤷‍♀️زن شانه بالا می‌اندازدکپی
🤷‍♂️مرد شانه بالا می‌اندازدکپی
🙅‍♀️زن نمی‌پذیردکپی
🙅‍♂️مرد نمی‌پذیردکپی
🙆‍♂️مرد می‌پذیردکپی
🙆‍♀️زن می‌پذیردکپی
💁‍♂️مرد کمک می‌کندکپی
💁‍♀️زن کمک می‌کندکپی
🙋‍♂️مرد دستش را بالا می‌بردکپی
🙋‍♀️زن دستش را بالا می‌بردکپی
🤦‍♂️مرد با کف دست به پیشانی می‌زندکپی
🤦‍♀️زن با کف دست به پیشانی می‌زندکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.