همه دستگاه های iOS ، Android 4.4+ و Windows 8.1+ می توانند شکلک های رنگارنگ را بطور طبیعی نمایش دهند. یونیکد به نسخه 12 می آید و دارای 1700 شکلک در هشت دسته است. این صفحه یک برنامه وب آنلاین است. سعی می کند با استفاده از سیستم شما تمام شکلک های گرافیکی را نشان دهد. اگر دستگاه شما برخی از شکلک ها را پشتیبانی نمی کند ، نماد با تصویر شکلک جایگزین می شود. و می توان آن تصاویر را نیز کپی کرد.

برای کپی کردن ، روی نماد کلیک کنید و سپس آن را در هر جایی قرار دهید.

به تازگی مورد استفاده

این به طور خودکار آیکون های اخیر و اغلب مورد استفاده خود را جمع آوری کند.

آیتم های مرتبط